De eerste 6 turbines van de Thorntonbank

Na jaren gebakkelei beschikt België nu toch over zijn eerste offshore windmolenpark. De Thorntonbank ligt ongeveer 25 km verwijderd van de Belgische kust en wordt vandaag bemand door zes turbines met een hoogte van 44 meter.


Klein bier vergeleken met wat er nog gepland staat, maar hoe dan ook indrukwekkend om te zien vanuit de lucht. De Thorntonbank is een zandbank in de Noordzee van ongeveer 20 km lang die deels op Belgisch en deels op Nederlands grondgebied ligt. Na menige discussie werd deze zandbank uitgekozen als locatie voor het eerste offshore windmolenpark van België.


In een eerste fase heeft C-Power hier 6 windturbines geplaatst die via een onderzeese verbindingsnetwerk verbonden zijn met de Belgische kust en aangesloten zijn op een transformator van 150.000 volt, zodat er geen elektriciteit kan verloren gaan tijdens het leveren van elektriciteit aan land. Na een evaluatie van de opbrengst van de zes turbines, zal C-Power beslissen welke en hoeveel turbines er nog zullen bijgebouwd worden in de toekomst. Volgens de oorspronkelijke planning zouden er tegen 2012 60 windturbines van 5 MW en 180 meter hoog bijkomen die totaal aan 600.000 gezinnen stroom moeten leveren. Daarmee zouden ze de hoogste en krachtigste windturbines ter wereld worden.


Op de Thorntonbank is ook nog een windturbinepark van Aspiravi en Belwind ter studie. Dan zouden er nog meer dan 100 windturbines bijkomen tegen 2016. De funderingen van de zes windturbines werden gefabriceerd in Oostende en lokten zeker tijdens de openwervendagen enorm veel kijklustigen.


Nu kan je met een beetje geluk en bij stralend weer de turbines ook nog wel zien vanuit de Oostendse kust, maar voor een beter zicht moet je toch de boot of de helikopter nemen zoals Vlaanderen vanuit de Lucht gedaan heeft. In het nieuwe boek van Vlaanderen vanuit de Lucht waarin ook een apart hoofdstuk rond duurzame energie wordt opgenomen, mochten de turbines van de Thorntonbank immers niet ontbreken.» Meer info


naar alle nieuwsartikels